OM wH

Wergelandshaugen AS ble etablert i 2017 da Annicken Thrane-Steen kjøpte huset. Hun fungerer som arbeidende styreleder og Pernille Gjærder Olsen er daglig leder i Studio WH.

 

Studio WH leier ut faste atelierplasser til kunstnere og har ansvar for de kommende residensplassene. I tillegg leier Studio WH ut lokaler til bruk i forbindelse med eksterne arrangementer og tilstelninger.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål og ønske om booking av lokalene. Stallfløyen kan tas i bruk høsten 2020 og tilhørende residens og atelierplasser er estimert å stå klare i løpet av høsten 2021.