OM wH

Wergelandshaugen AS ble etablert i 2017 da Annicken Thrane-Steen kjøpte huset. Hun fungerer som arbeidende styreleder og Pernille Gjærder Olsen er daglig leder i Studio WH.

 

I 2019 ble Wergelandshaugen Salonger  etablert, foreningen vil ha ansvar for programinnholdet på Wergelandshaugen.

 

Støttemedlemmer til foreningen ønskes.

Studio WH leier ut faste atelierplasser til kunstnere og har ansvar for de kommende residensplassene. I tillegg leier Studio WH ut lokaler til bruk i forbindelse med eksterne arrangementer og tilstelninger.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål og ønske om booking av lokalene. Antatt ferdigstillelse av hovedhuset er satt til våren 2020. Stallfløyen høsten 2020 og tilhørende residens og atelierplasser er estimert å stå klare i løpet av året 2021.

wERGELANDSHAUGEN

  • Svart Facebook Ikon
  • Svart Instagram Ikon
  • Svart YouTube Ikon