top of page

RESIDENS

wERGELANDSHAUGEN
ARTIST IN RESIDENS

WH AiR er residensprogrammet til WH kunstsenter.

Hvert år kan du som kunstner søke om å bli med på residens om våren eller høsten, gjennom den åpne søknaden. 

De nye husene og atelieret rommer tilsammen plass til 6 kunstnere i residens. Residens blir arrangert to ganger i året og varer i ca 3 mnd. på vinteren/våren og 1,5 mnd på høsten.

Verkstedet har stor keramikkovn og grafikkpresse.

 

Residensene (mikrohusene) er tilgjengelig for ordinær leie resten av året.

 

Ta kontakt på whsalonger@gmail.com for mer informasjon. Søknader til kunstresidens WHAiR 2025 sendes til whsalonger@gmail.com.

A3 Utvidet søknad Open call 2023.jpg

OPEN CALL 2025

Wergelandshaugen Kunstsenter - Artist in Residence (WHAiR) 2025,

Tema "Stedstilhørighet / Site Specific"

Søknad sendes til whsalonger@gmail.com 

**Scroll down for English**

WH AiR inviterer kunstnere til å søke residens i 2025, gjennom en åpen søknad. Det kan søkes på både vår- og høstresidens. Du som søker er skapende kunstner, og alle kunstfag er ønsket. Det kan også søkes med gruppeprosjekter, spesifiseres i søknaden.

 

Residensen på Wergelandshaugen gir kunstnere anledning til å videreutvikle og forske i eget kunstnerskap. Gjennom diskusjoner, praksis og presentasjoner sammen med andre kunstnere og kunstarter, skapes et miljø for kunnskapsdeling og utvikling. Temaet for residensene er "Stedstilhørighet / Site Specific". 

Vi ønsker å åpne opp for at inviterte kunstnere reflekterer over begrepet og stiller spørsmålet;: Hvordan forholder stedstilhørighet seg til de aktuelle spørsmålene omkring kulturell identitet og naturmangfold?

Første residensprogram varer i en periode på 3 måneder, fra 1. januar- 28.mars, andre periode for residensprogrammet i 2025 er fra 1. oktober til 15. november.

 

Som kunstner ved Wergelandshaugen AiR tildeles du ett mikrohus eller rom i et mikrohus med bad og kjøkken/stue. Du deler felles atelier og verksted. Atelieret, "Kunstlåven", er et eget bygg på 100 kvm og 6 m takhøyde. Et fleksibelt lokale som består av et stort rom og en messanin, som kan anvendes for flere aktiviteter og kunstarter. I tillegg finner du et fellesverksted i kjelleren i "Sorenskriverboligen", på 60 kvm. Her er det keramikkovn, grafikk presse, våtrom og fellesareal med ventilasjon, vann og strøm. 

Kunstnerne i residens leier plass i residensen til en redusert pris, kr 3000 pr. mnd pr. pers. I tillegg påløper egne reisekostnader, egne materialer og strøm ved bruk av keramikk ovn og nedvasking og evt andre utgifter ved oppholdet. Mikrohusene med fullt utstyrt kjøkken og bad finnes i to forskjellige størrelser. To hus er tilrettelagt for enkeltkunstnere og ett større hus har to soverom. Sistnevnte kan passe til en familie, eller kunstnergruppe, eller to enkeltstående kunstnere. 

Kunstneren er forpliktet til å ha åpent atelier for publikum i løpet av perioden, der kunstneren formidler sitt arbeid til publikum. Også andre atelierbesøk vil forekomme og oppmuntres. Det arrangeres utstilling i Kunstlåven med kunstnerne i forbindelse med avslutning av residensen. Det forventes at kunstnerne er tilstede under utstillingen og presenterer arbeidene sine for publikum. Kunstnerne vil tildeles kunstnerhonorar for deltakelse på utstillingen med kr 4000.

 

Søknad sendes til whsalonger@gmail.com .

 

Juryering foretas av Wergelandshaugen salongers styringsgruppe som selv er utøvende kunstnere.
 

Hva skal med i søknaden?

·    CV 

·    Motivasjonsbrev (700 tegn)

·    Planer for perioden/Prosjektbeskrivelse (1000 tegn)

·    Bilder /skisser av prosjekter (max 20 bilder samlet i en PDF - 5MB)

·    Ønsket periode for opphold samt ønsker for plassbehov og eventuelt utstyr.

·    Opplysning om du søker som gruppe eller som enkeltperson.

Jury

Juryen består av Hilde Rognskog, Alec Allan Howe og Annicken Thrane-Steen

Juryen tar en sammensatt vurdering av prosjekt, aktivitet, bruk av plass samt øvrige mål for oppholdet. Juryens beslutning kan ikke påklages.

Ved inngåelse av kontrakt avtales:

·    Praktisk bruk og tilgang på Wergelandshaugen. 

·    Presentasjoner, åpent studio der kunstnere presenterer/ diskuterer arbeid med andre grupper (studenter, publikum        mm), foredrag, presentasjon, utstilling – avtales i samråd med WH

·    Dokumentasjon av arbeid/arbeidsprosessen f.eks, visuell dokumentasjon av hovedpunkter, skriftlig dokumentasjon        av prosjekt og hovedpunkter i prosessen

·    Refleksjon, f.eks. arbeidsformer på AiR sammenlignet med vanlig arbeidssituasjon, innspill til videre utvikling av AiR,      bruk av lokaler mm.

·    Krav om depositum kr 3000 ved inngåelse av kontrakt.

 

Dokumentasjon fra oppholdet som er avtalt kan benyttes til profilering av WH

Ved salg av arbeid under oppholdet legges kommisjon på 40% som går inn i WH Salongers fond til kunstnere.

Det er ikke tillatt med fremleie

Wergelandshaugen –  invites professional artists to apply for Artist in Residence 2025 at Wergelandshaugen.

Please send the application to whsalonger@gmail.com 


Residencies at WH AiR provide the opportunity to research and develop one's own artistic practice. WH AiR promotes an environment for discussion and dissemination through the meeting of artists working in different fields as well as the general public.

 

We invite artists to reflect on the concept of Site-Specific and ask the question: How does site-specific relate to contemporary issues of cultural diversity and biodiversity?

 

Artists in all fields may apply, both solo and group projects.
 

Residencies in 2025 are organized in two periods, Winter/Spring, over a period of 3 months, Spring, from 1.st of January to 28.th of March, and Autumn 1 1/2 months, from 1.th of October to 15. th of November. 


Accommodation is provided in small fully-fitted individual or family cabins (see overview), suited for two artists individually or a team sharing bathroom and kitchen. Working areas comprise a large 100m2 studio, flexible for differing artistic activities, as well as a smaller workshop (60m2) equipped with a kiln and graphic press.


The cost is NOK 3000 per month per person. The artist is required to finance own travel, materials and other expenses such as electricity for using kiln and cleaning.

Artists are required to hold “Open Studio” public presentations. Other studio visits and
forms of dissemination will be encouraged.

 

Artists are required to hold a presentation and exhibition at the end of the residency. They will be honored with an exhibition fee of NOK 4000.

Applications must contain:

* CV

*  Letter of motivation (700 letters)
*  Plan for residence period / Project description. Solo or group application (100 letters)
*  Visual documentation of projects (max. 20 slides in one PDF presentation – max 5MB)
*  Accommodation requirements (see overview)


Jury:
Hilde Rognskog, Alec Howe and Annicken Thrane-Steen.
The jury’s decision will be based on an evaluation of the CV, proposed project, activities and
other aims for the residency. The jury’s decision is final.

Artists in residency are required to sign a contract containing:
- Use of facilities at WH AiR
- Open Studio – presentation/discussion/ lecture/ exhibition to public fora
- Synthesis of work produced during residency
- Reflections form the residency, e.g., working situation and input for further development of WHAiR.
- Payment of NOK 3000 at the time of contract signing.
- An agreement that documentation from residency can be used by Wergelandshaugen.

 

Sales of work during residency have a 40% commission. This will be used for Wergelandshaugen’s

fund for artists.
The residency (accommodation and studio) is solely for the artists approved by the jury.

Please mail any questions to: whsalonger@gmail.com

Insta: click here

Facebook: click here

Wergelandshaugen.jpg
Bilde residenser.jpg
Studio _ atelier med farger_edited.png
bottom of page