top of page

RESIDENS

wERGELANDSHAUGEN
ARTIST IN RESIDENS

WH AiR er residensprogrammet til WH kunstsenter.

Hvert år kan du som kunstner søke om å bli med på residens om våren eller høsten, gjennom den åpne søknaden. 

De nye husene og atelieret rommer tilsammen plass til 6 kunstnere i residens. Residens blir arrangert to ganger i året og varer i ca 3 mnd. hver. 

Verkstedet har stor keramikkovn og grafikkpresse.

 

Residensene (mikrohusene) er tilgjengelig for ordinær leie resten av året.

 

Ta kontakt på whsalonger@gmail.com for mer informasjon. Søknader til kunstresidens WHAiR 2025, sendes innen 29. februar 2024 til whsalonger@gmail.com

A3 Utvidet søknad Open call 2023.jpg

OPEN CALL 2025

Wergelandshaugen Kunstsenter - Artist in Residence (WHAiR) 2024. 

Søknad sendes til whsalonger@gmail.com 

Søknadsfrist  - 29. februar 2024

WH AiR inviterer kunstnere til å søke residens i 2025, gjennom en åpen søknad. Det kan søkes på både vår- og høstresidens. Du som søker er skapende kunstner, og alle kunstfag er ønsket. Gruppeprosjekter kan det også søkes med, spesifiser dette i søknaden.

 

Residensen på Wergelandshaugen gir kunstnere anledning til å videreutvikle og forske i eget kunstnerskap. Gjennom diskusjoner, praksis og presentasjoner sammen med andre kunstnere og kunstarter, skapes et miljø for kunnskapsdeling og utvikling. Vi er spesielt interesserte i at du arbeider med stedspesifikk kunst. 

 

Residensprogrammet varer i en periode på 3 måneder, fra januar-april (Uke 5-18).  

 

Som kunstner ved Wergelandshaugen AiR tildeles du ett mikrohus eller rom i et mikrohus og deler felles atelier og verksted og evt. bad og kjøkken/stue i hus. Atelieret, Kunstlåven, er et eget bygg på 100 kvm og 6 m takhøyde. Et fleksibelt lokale som består av et stort rom og en messanin, som kan anvendes for flere aktiviteter og kunstarter. I tillegg finner du et fellesverksted i kjelleren på hovedbygningen, Sorenskriverboligen, på 60 kvm. Her er det keramikkovn, våtrom og fellesareal med ventilasjon, vann og strøm. 

Kunstnerne i residens leier plass i residensen til en redusert pris, kr 3000 pr. mnd pr. pers. I tillegg påløper egne reisekostnader, egne materialer og strøm ved bruk av keramikk ovn og nedvasking og evt andre utgifter ved oppholdet. Mikrohusene finnes i to forskjellige størrelser. To hus er tilrettelagt for enkeltkunstnere og ett større som har to soverom og kan passe til en familie, eller kunstnergruppe, eller to enkeltstående kunstnere. 

Kunstneren er forpliktet til å ha åpent atelier for publikum ca. 2 ganger i løpet av perioden, der kunstneren formidler sitt arbeid til publikum. Også andre atelierbesøk vil forekomme og oppmuntres. Siste helg/helger vil det arrangeres utstilling i Kunstlåven med kunstnerne i residens, det forventes da at kunstnerne er tilstede under utstillingen og presenterer arbeidene sine for publikum. Kunstnerne vil tildeles kunstnerhonorar for deltakelse på utstillingen med kr 4000.

 

Søknad sendes til whsalonger@gmail.com innen 29. mars 2024. Juryering foretas av Wergelandshaugen salongers ekspertgruppe.
 

Hva skal med i søknaden?

·    CV 

·    Motivasjonsbrev (700 tegn)

·    Planer for perioden/Prosjektbeskrivelse (1000 tegn)

·    Bilder /skisser av prosjekter (max 20 bilder samlet i en PDF - 5MB)

·    Ønsket periode for opphold samt ønsker for plassbehov og eventuelt utstyr.

·    Søker du som gruppe eller som enkeltperson.

Søknadsfrist  - 29. februar 2024

 

Jury

·    Juryen består av Hilde Rognskog, Alec Allan Howe og Annicken Thrane-Steen

·    Juryen tar en sammensatt vurdering av prosjekt, aktivitet, bruk av plass samt øvrige mål for oppholdet.

·    Juryens beslutning kan ikke påklages.

Ved inngåelse av kontrakt avtales

·    Praktisk bruk og tilgang på Wergelandshaugen. 

·    Presentasjoner, f.eks åpent studio der kunstnere presenterer/ diskuterer arbeid med andre grupper (studenter, publikum mm), foredrag, presentasjon, utstilling – avtales i samråd med WH

·    Dokumentasjon av arbeid/arbeidsprosessen f.eks.

oVisuell dokumentasjon av hovedpunkter

oSkriftlig dokumentasjon av prosjekt og hovedpunkter i prosessen

·    Refleksjon, f.eks.

oArbeidsformer på AiR sammenlignet med vanlig arbeidssituasjon

oInnspill til videre utvikling av AiR, bruk av lokaler mm.

·    Det kreves et depositum kr 3000 ved inngåelse av kontrakt.

·    Dokumentasjon fra oppholdet som er avtalt kan benyttes til profilering av WH

·    Ved salg av arbeid under oppholdet legges kommisjon på 40% som går inn i WH Salongers fond til kunstnere.

·    Ikke tillatt med fremleie

Wergelandshaugen –  invites professional artists to apply for Artist in
Residence (WHAiR) 2025.

Please send the application to whsalonger@gmail.com 

Deadline - 29.th of February 2024


Residencies are for two periods, Spring and Autumn. Artists in all fields will be considered, both solo
and group projects. A residency at WH AiR provides the opportunity for a concentrated period to research and develop
professional practice. Being in the same environment as other artists encourages active discussion of
creative working practices and dissemination. We specifically interested in site specific projects.
Residencies are organized in two periods of 3 months, Spring (January to April)


Accommodation is provided in small fully-fitted individual or family cabins (see overview), suited for two artists individually or a team sharing bathroom and kitchen. Working area is a large 100m2 studio, flexible for differing artistic activities, as well as a smaller workshop (60m2) equipped with a kiln.
The cost is NOK 3000 per month per person and the artist is required to finance travel, materials and other expenses such as electricity for using kiln and cleaning.

Artists are required to hold minimum two “Open Studio” public presentations. Other studio visits and
forms of dissemination will be encouraged. Artists are required to hold a presentation and exhibition
at the end of the residency. They will be honored with a exhibition fee of NOK 4000. 
Please send applications to: whsalonger@gmail.com.

 

Deadline 29.th of February 2024.

Applications must contain:
 CV
 Letter of motivation (700 letters)
 Plan for residence period / Project description. Solo or group application (100 letters)
 Visual documentation of projects (max. 20 slides in one PDF presentation – max 5MB)
 Accommodation requirements (see overview)


Jury:
 Hilde Rognskog, Alec Howe and Annicken Thrane-Steen.
The jury’s decision will be based on an evaluation of the CV, proposed project, activities and
other aims for the residency.
The jury’s decision is final

Artists in residency are required to sign a contract containing:
Use of facilities at WH AiR
Open Studio – presentation/discussion/ lecture/ exhibition to public fora
Synthesis of work produced during residency
Reflections form the residency, e.g., working situation and input for further development of WHAiR.
Payment of NOK 3000 at the time of contract signing.
An agreement that documentation from residency can be used by Wergelandshaugen.

Sales of work during residency have a 40% commission. This will be used for Wergelandshaugen’s

fund for artists.
The residency (accommodation and studio) is solely for the artists approved by the jury.

Please mail any questions to: whsalonger@gmail.com

Wergelandshaugen.jpg
Bilde residenser.jpg
Studio _ atelier med farger_edited.png
bottom of page