top of page

wERGELANDSHAUGEN
ARTIST IN RESIDENS

WH AiR er residensprogrammet til WH kunstsenter.

Hvert år kan du som kunstner søke om å bli med på residens om våren eller høsten, gjennom den åpne søknaden. 

De nye husene og atelieret rommer tilsammen plass til 6 kunstnere i residens. Residens blir arrangert to ganger i året og varer i ca 3 mnd. hver. 

Residensene (mikrohusene) er tilgjengelig for ordinær leie resten av året. Ta kontakt på whsalonger@gmail.com for mer informasjon.

Søknader til kunstresidens WHAiR 2024, sendes innen 20 februar 2023. Sendes til whsalonger@gmail.com

RESIDENS

bottom of page