top of page

ENGELSK HAGE

Wergelandshaugen er omringet av en nydelig engelsk hage, møysommelig tilbakeført til 1921 med tidsriktige blomster og planter. Hagen har blitt tildelt Hagekulturprisen 2024 fra Det Norske Hageselskap. "Hagekulturprisen er en nasjonal utmerkelse som deles ut av Det norske Hageselskap. Prisen skal premiere hager, parker eller personer som gir oss gode, grønne opplevelser" det Norske Hageselskap 2024

 

"I begrunnelsen for prisen står det blant annet:

 

Hagen ivaretar lokal hagehistorie og fungerer som et rekreasjonsområde for allmennheten. Hageanlegget er åpent og tilgjengelig hele året og inviterer til både hage-, natur- og kulturopplevelser. Wergelandshaugen kunstsenter oppfyller kriteriene på en særdeles god måte og er en verdig mottaker av Hageselskapets hagekulturpris 2024" Det norske Hageselskap 2024.

SKULPTURPARKrk 

Et hvert besøk til Wergelandshaugen bør inneholde en tur i ravinelandskapet, der kan man oppleve skulpturparken og den historiske hagen. Skulpturene dukker opp som overraskelsesmomenter plassert i naturskjønne omgivelser. Den historiske hagen er møysommelig tilbakeført til 1920-tallet, etter fotografier og med tidsriktige planter.

Sunset copy.jpg

Jim Darbu
«Sunset», 2022

Jeg har lenge tegnet figurer med flere armer og ben enn det som er vanlig for et menneske, du kan vel kanskje si at jeg har funnet inspirasjon fra insekts verdenen. I likhet med en tordivel som ligger på ryggen en sein sommerdag har jeg laget et vesen som ligger på rygg og kaver for sin eksistens.Etter hvert som jeg har lest mer om tordivelen har jeg funnet ut det er de eldste som gjør dette, de har ikke lenger mobilitet til å vende seg rundt og som et resultat dør de på rygg. Det har fått meg til å tenke på min egen eksistens og kanskje er det en snikende 40-års krise, en slags dødsangst som har fått meg til å lage denne skulpturen.I gamle Egypt ble også tordivelen/skarabeen sett på som hellig der den trillet avføring opp og ned i landskapet. Egypterne likte å sammenligne dette med hvordan solen sto opp og gikk ned. De holdt derfor billen høyt i sin mytologi og den ble også portrettert i gamle veggmalerier. I likhet med at solen går ned spiller tittelen på at tordivelens liv snart er over.

Skulpturute-kart

Annicken Thrane-Steen 
«Om forlatelse», 2018

Om forlatelse er en gammel betegnelse for tilgivelse, beklagelse eller unnskyld som man ville sagt idag. Begrepet betyr også be, bot, bøte, betale og sone.Det historisk ordet peker mot Tingkirken hvor Eidsivatinget lå i middelalderen. Det var her lovene ble skrevet av kongen i samråd med frie menn, og dommer ble avsagt. Konflikter ble løst ved forlik, bot eller halshugging. Senere var Sorenskriver-boligen endel av domstolen gjennom store deler av 1900-tallet. 

Den tidligere kirken mente at alle mennesker måtte fri seg fra sine synder i dåp og begravelse, menneskets rene liv måtte starte med forlatelse. Og for å bøte på sine synder eller sikre seg en plass i himmelen, kunne man ta en pilgrimsferd. Denne ferden går langs oltidsveien forbi Sorenskrivergården til Trondheim.

 

Omforlatelse
Nils Martin

Nils Martin
«BACKFOOT BOYS», 2022

«Backfoot Boys» viser to Teenage Mutant Ninja Turtle-aktige figurer som har tatt bolig i f.eks Bigfoot sine etterlatte sko.
Tittelen «Backfoot Boys» henspiller på at de enten tar det på hælen og tar det kuli eller at de er bakpå, henger etter.

 

Slik jeg ser det er «Backfoot Boys» en slags visuell tilstandsrapport for hvordan jeg opplever enkelte
aspekter ved miljøvern anno 2022 men prosjektet er åpent for helt andre tolkninger.

Annicken Thrane-Steen
«Døden er bare naturens måte å si at du burde slappe av litt», 2016

Døden er bare.

Ole Fredrik Hvidsten
«Håndlangerens datter», 2022

«En hånd brer seg over en annen og stopper bevegelsene
som er påbegynt. Et øyeblikks tvil, men bare fra hånden
under, som fjerner seg usikkert med en sakte bevegelse.
En krøket bevegelse mot et sted å sitte, et sted å
vente, på at den andre har gjort jobben».
Skulpturen er en videreføring av lek med hånd som
karakter med egen fri vilje. En ide om at hånden også
styrer kroppen, da bevegelse og handling får ting til å
skje fysisk men også tankemessig. Men, når det motsatte
skjer og til og med kroppens viktigste verktøy blir
passivisert, tilsidesatt og umyndiggjort, hvem er du da?
Der hånd er brukt som styrke, trygghet og handling i flere
religioner leker han her med hånden som et usikkert og
ventende element av kroppen.

Ole Hvidsten
Jim-in thin air.jpg

Jim Darbu
«Into thin air», 2022

I mange år har jeg syslet med figurer som på forskjellige måter smelter eller går i oppløsning. Skulpturen som nå står utstilt i ravineskogen inngår også i dette temaet. Tanken har vært å lage et vesen som på mange måter går i oppløsning, men opphever tyngdekraften, og heller forsvinner opp mot skyene fremfor
å falle mot grunnen. Skulpturen gir i stor grad utrykk for en abstrakt følelse av å ville forsvinne og gå i ett
med landskapet.

 

Teknisk kan keramikk være et utfordrende materiale og med varme på nesten 1300 grader, kan det skje
mye uforutsett. I løpet av brenningen har skulpturen fått en svak helling mot en av sidene. Dette skjer
fordi keramikk i stor grad smelter desto høyere man brenner ovnen. I starten med syntes jeg denne svingen i hofta var irriterende, men syntes nå at den er med på å gi skulpturen karakter. Ideen var jo at skulpturen skulle se ut som den smeltet.

bottom of page