top of page

SkulptuRute

ENGELSK HAGE

Wergelandshaugen er omringet av en nydelig engelsk hage, møysommelig tilbakeført til 1921 med tidsriktige blomster og planter. Hagen har blitt tildelt Hagekulturprisen 2024 fra Det Norske Hageselskap. "Hagekulturprisen er en nasjonal utmerkelse som deles ut av Det norske Hageselskap. Prisen skal premiere hager, parker eller personer som gir oss gode, grønne opplevelser" det Norske Hageselskap 2024

 

"I begrunnelsen for prisen står det blant annet:

 

Hagen ivaretar lokal hagehistorie og fungerer som et rekreasjonsområde for allmennheten. Hageanlegget er åpent og tilgjengelig hele året og inviterer til både hage-, natur- og kulturopplevelser. Wergelandshaugen kunstsenter oppfyller kriteriene på en særdeles god måte og er en verdig mottaker av Hageselskapets hagekulturpris 2024" Det norske Hageselskap 2024.

bottom of page