wERGELANDSHAUGEN
ARTIST IN RESIDENS

WH AiR er residensprogrammet til WH kunstsenter.

Hvert år kan du som kunstner søke om å bli med på residens om våren eller høsten, gjennom den åpne søknaden. 

De nye husene og atelieret rommer tilsammen plass til 6 kunstnere i residens. Residens blir arrangert to ganger i året og varer i ca 3 mnd. hver. 

Residensene (husene) er tilgjengelig for ordinær leie resten av året. Ta kontakt på whsalonger@gmail.com for mer informsjon.

OPEN CALL

Den åpne søknaden legges ut til våren og gjelder for de sm søker residensopphold vår og høst 2023

RESIDENS