top of page

LOKALMILJØ

Kunst til deg!

Wergelandshaugen er først og fremst et kulturtilbud til lokalbefolkningen i Eidsvoll kommune. Ved å være et kunstsenter som satser på formidling av profesjonell kunst skal WH rette formidlingen til nærområdet så sant som til kunstelskere verden over.

Gjennom et variert program året rundt, som formidler kunst fra alle fagfelt, inviteres lokalmiljøet til å delta i arrangering og formidling gjennom ulike oppgaver. 

Ved å være i dialog og samarbeid med lokale myndigheter og kunst- og kulturaktører, tar WH del i by-og stedsutvikling fra kunstens perspektiv. 

Etter demokratiseringen av kunsten på 70-tallet skal alle ha tilgang på kunst. WH jobber etter dette prinsippet uten å gå på bekostning av kunstens egenart. Det gir WH et profesjonelt og variert program, der ingen terskel er for lav og spørsmål til kunsten er viktigere enn å forså hva kunsten dreier seg om og skal bety.

Wergelandshaugen er stolte medlemmer av Forskjønningselskabet, den lokale foreningen som tar vare på uteområdene i sundet og gjør en god jobb med å plante vakre, viktige og stedstilhørende blomster.

KULTURHISTORISK MILJØ

MILJØBEVISST

Grønne valg

Etter flere år med oppussing har WH vært gjennom mange ulike valg, både når det gjelder valg av materialer og håndtering av avfall. 

Når disse valgene blir tatt er det høyt fokus på miljøfortjeneste, det vil si at materialer som er gjennbrukbare har blitt gjenbrukt i stede for å bli til avfall.

 

Lokale tjenester har blitt brukt der kvaliteten på tjenesten har tilfredstilt WHs kvalitetskrav. Dette gjelder særlig bruk av lokal arbeidskraft med spesialkompetanse innen renovering av gamle hus. Her har WH vært svært heldige og har bort i mot kun brukt lokal arbeidskraft.

Avfall har blitt håndtert etter kommunens bestemmelser og bruk av engangsartikler har så og si vært null i forbindelse med avholdte arrangementer.

Residensene er nybygg der fokuset på miljøet har vært høyt prioritet. Her er bruk av sedumatter på takene blant annet med på å bevare naturens mangfold. På lik linje med planlagt uteområdet er bevaring av naturens mangfold viktig for WH. 

bottom of page