"TANKENE STREKKER SEG"

Oppdatert: 6 dager siden

Billetter kjøpes på Vipps 150,- (søk Studio Wergelandshaugen)

Fredag 06.11. billett med bok (385,-) Vipps 629892/ billett og lodd (150,-) Vipps 629883

Lørdag 07.11. billett med bok (385,-) Vipps 629894/ billett og lodd (150,-) Vipps 629888Kom å opplev Kristin Laberg og Kaja Aadne Thoresen med deres performance gjennom musikk og dikt, når Laberg lanserer kunstboken "Tankene strekker seg". Boken viser Labergs arbeid med tekst og tegning.


Fredag 6. november kl 19:00 - 22:00

Lørdag 7. november kl 14:00 - 17:00


Kristin Laberg og Kaja Aadne Thoresen har kommet sammen og latt seg inspirere av hverandre.


Kristins tegningene har oppstått i en prosess der fri flyt og tilstedeværelse har vært i fokus. Linjene har strukket seg, og motivene har dukket opp i forundring og aksept. Linjen på papiret har vært en startkabel for ordene, og tekstene har kommet til på samme måte som tegningene. Ordene og skriftbildet blir en del av selve tegningen. Tydelig og utydelig i utformingen med håndskrift. Linjene har også tatt form og blitt til skulpturer i metalltråd.


Kaja beskriver musikk som bevegelse. Bevegelse i flyt et sted mellom emosjoner og toner.Denne kvelden får dere høre toner som eksisterer og toner som flagrer og flyr. Lyset og mørket kommer frem fra resonansen i celloen.


Begge kunstnerne møtes gjennom en frigjort bevegelse som ikke følger bestemte mønstre. Tegning, tekst og musikk fletter seg sammen, er i bevegelse som tanker som strekker seg.


Et utvalg av tegningene og tekstene er samlet i en bok som det er mulig å kjøpe.


Søk Studio Wergelandshaugen på Vipps. Kun 25 plasser pr. arrangement.

wERGELANDSHAUGEN

  • Svart Facebook Ikon
  • Svart Instagram Ikon
  • Svart YouTube Ikon