top of page
  • Forfatterens bildeAdmin

SKULPTURUTE

Oppdatert: 17. feb. 2022

Kunstnerne Nils Martin Erichsen, Jim Darbu og Ole Fredrik Hvidsten skal i februar og mars jobbe med et pilotprosjekt på WH AiR. Prosjektet går ut på å produsere skulpturer i leire som kan stå ute i Ravineskogen på Wergelandshaugen. En skulptur rute/sti vil sno seg oppover tomten langs ravinen og gi deg som besøkende en opplevelse. Hva de ender opp med å lage er det umulig å si, men de tre kunstnerne jobber ofte med figurer som later til å være hentet fra et tegneserieundervers.


Nils Erichsen Martin

Med master i visuell kunst/keramikk fra KHIO jobber Nils Martin primært med keramisk skulptur.

Han ser på seg selv som en vitenskapsmann som forsker på de forskjellige aspektene ved hvordan man oppfatter form. Han blander elementer av kubistisk tegning og popkunstmaleri på keramiske veggobjekter eller keramiske skulpturer. Like viktig som det visuelle resultatet, ser han også på seg selv som en historieforteller. Gjennom hans metode for å lage keramikk oppstår en flerlags fortelling der objektet/skulpturen, tegningen og noen ganger også maleriene fremhever de ulike aspektene ved den samme historien.

Ole Fredrik Hvidsten

Ole Fredrik Hvidsten / ofhvidsten arbeider bredt innenfor det visuelle, blant annet med illustrasjoner, maleri og skulptur.

Etter fullført utdannelse på Norges Kreative Fagskole Oslo og Faglærerutdanning i Kunst og Håndverk (HiO) har han arbeidet i det kreative miljøet. Ved siden av hans personlige prosjekter er Ole Fredrik daglig leder i Birgers OterUtleie som jobber med dekorasjon og tegning på eventer og foredrag. Samtidig er han en av flere prosjektledere i Hvitsten Salong som er en kunstfestival som fokuserer på samtidskunst. "Jeg har en relativt ureflektert inngang i prosjekter, og utforsker spontant det som faller meg inn. Men på et tidspunkt i prosessen stopper jeg opp og prøver å se objektivt på det jeg har laget." - Ole Fredrik Hvidsten.


Jim Darbu

Utdannet med master i visuell kunst fra Khio Jobber Darbu primært med skulptur i alt fra keramikk, 3d print og støpt materiale.

Inspirert av tegneserier portretterer han det vulgære og det underfundige. I tillegg driver han ei form for surrealistisk dekonstruksjon, der kroppsdeler blir plukket fra hverandre og satt sammen igjen på uventede måter.


WH AiR er Wergelandshaugens residensprogram, der kunstnere fra hele verden kan søke seg inn ved åpen søknad en gang i året. Pilotprosjektet er en tidlig utgave av kunstnere i residens, og da kunstnerne er bosatt i Oslo vil de ikke bruke de nylig oppsatte husene som er tiltenkt ordningen. Atelierene og verkstedene på WH vil bli brukt. Det blir også arrangert åpent studio to ganger i løpet av perioden, der du kan komme innom for å se hvordan kunstnerne jobber. Avduking skjer da skulpturene har blitt utplassert på sine midlertidige plasser i Ravineskogen.

Følg med!


Les mer om kunsterne på deres hjemmesider:

Nils Martin

Jim Darbu

Ole Hvidsten


bottom of page