top of page

LILLIAN TØRLEN, STEIN ARE DAHL OG SINDRE BRAATHEN

Oppdatert: 11. nov. 2021


Annicken og Pernille har invitert kjente kunstnere til å vise kunst i Kunstlåven. Samtidskunsten svarer til samtidsarkitekturen og utformingen av selve bygget. Ved alle arbeidene ligger ett eller flere steder som utgangspunkt, som i seg selv knytter arbeidene sammen. Der Lillian representerer et sted i de brutale landskapet, finner Sindre sitt arbeid sted i historie og Stein Are er noe usikker på om stedet finnes i det hele tatt. Ta deg tid til å les mer om kunstnerne og deres arbeider i linkene tilknyttet avsnittet om den enkelte kunstner.


Kom å se kunst og arkitektur når det er åpent hus torsdag 25. november!


LILLIAN TØRLEN

"DROP"


Former laget av leire er blitt strekt av egen tyngde, slitnet og falt ned. Gjennom brenningen er dette fallet foreviget, transformert fra myk og formbar leire til hard og evigvarende keramikk. Formene gjenspeiler noe organisk og hudlignende, men den avslitte åpningen gir et element av skjørhet og noe litt brutalt. Leiren er lys sandfarget, mens innsiden er glasert med en mørk brunsort farge. Verket ble opprinnelig laget for Les Anciens Abattoirs i Mons, Belgia. Dette er en gammel slakterhall, hvor der fremdeles henger slakterkroker i skinner i taket. Verket tok form som en samtale med bygget og dets historie, og ord som fall, vekt og kroppslig var viktige mens jeg arbeidet. Keramikken og glasurens farger gjenspeiler fargene i lokalet. I forflytningen er det både historien om stedet og verkets tilknytning som forflyttes, og meningsinnholdet får andre holdepunkter.

Artist statement

Lillian Tørlen jobber steds-spesifikt og -relasjonelt, og verkene er drevet av en situasjonell sensitivitet. Hun stiller spørsmål ved det habituelle; både hvordan man opplever rom og steder, og hvordan objektene eksisterer innenfor disse. Ofte antydes en autonom og uforutsigbar kvalitet i de livløse menneskeskapte ting og strukturer vi omgir oss med. Gjennom skulpturer og installasjoner i forskjellige materialer ønsker hun å oppmuntre til oppmerksomhet – og inviterer betrakteren til å revurdere steder og rom, stoppe opp og forestille seg hendelsesforløp, eller rett og slett kontemplere dialogen som skjer mellom stedet og verket, og med betrakteren selv.


Les mer om arbeider og utstillinger på Lillians hjemmeside


STEIN ARE KJÆRÅS DAHL

"Steder jeg muligens husker, steder som muligens var"

Stein Are Kjærås Dahl (f.1980 i Tønsberg) bor på Vålerenga i Oslo, hvor han også har sitt virke. Han er utdannet ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, Escola Superior de Artes e Design (Portugal) og til slutt Kunsthøgskolen i Oslo hvor han i 2015 fullførte en master i billedkunst. Han arbeider med naturen som omdreiningspunkt og katalysator for prosjekter som omhandler forholdet mellom naturen og mennesket. I denne utstillingen viser han silketrykk fra serien "Steder jeg muligens husker, steder som muligens var".

Disse arbeidene tar utgangspunkt i vage minner fra barndommen, så vage at de eksisterer nærmest kun som en fornemmelse av hendelser som var viktige den gang de muligens utspilte seg. Motivene forsøker å gjengi stedene disse hendelsene foregikk. De viser forenklede og abstraherte landskap hvor betydningsfulle ting muligens har funnet sted.


Les mer om Stein Are på Norske grafikeres hjemmeside, og Oslo OPENSINDRE BRAATHEN

"Uten tittel"

Sindre Braathen (f. 1988) arbeider i et abstrakt formspråk med fokus på utforsking av form og farge. Braathen har et distinkt uttrykk som både er estetisk orientert og utfordrer betrakteren. Braathens formspråk har referanser til konkret kunst, men samtidig med en mer utforskende og leken tilnærming, som gjør uttrykket unikt og annerledes. Nerven i Braathens malerier er det intuitive utrykket basert på form og farge med naivistiske og psykedeliske undertoner. Som på Hvitsten Salong 2020 vil han på utstillingen “Tulips And Ghosts” for første gang vise skulptur i tillegg til maleri. Skulpturene uttrykker en forlengelse av formspråket i maleriene. Braathen har deltatt i flere gruppeutstillinger, blant annet Hvitsten Salong (2020, 2019), QB (2018) og Rod Bianco, Oslo (2016).


Les mer om Sindre, hans utstillinger og arbeider på QB galleris hjemmeside

bottom of page