top of page

RESIDENS

Oppdatert: 2. des. 2021

KUNSTNERBOLIGER

Wergelandshaugen bygger fire små kunstnerboliger med tilhørende fellesatelier (Kunstlåven). Byggene står ferdig oppført, og i løpet av høsten skal interiøret også komme på plass. Husene har soverom, bad og åpen løsning med kjøkken og stue, to av husene har ett soverom og de to andre har to. Arkitekt Benedickte Sund-Mathisen, fra Suma arkitektur, har tegnet både kunstlåven og kunstnerboligene. Noe av det hun har fokusert på er hvordan de nye husene forholder seg til området, naturen og bruken. De fire små husene ligger å flyter i kulturlandskapet, og med de enorme vinduene og dørene får du også denne følelsen av å være midt i naturen. Sedummattene på takene sammen med naturskjønne omgivelser gir også blomster og insekter husrom her. Ettersom Sorenskriverbolig/Arnebergavillaen (oppført i 1921) ligger rett over gårdsplassen, er det viktig for Sund-Mathisen at de nye byggene har en samtids arkitektonisk tilnærming. På den måten forholder husene seg stilmessig til årstallene de er bygget i, de komplimenterer hverandre, og er sammen med på å fortelle historien til stedt.Residenser

Når husene står ferdig flytter kunstnerne inn. Her kan kunstnere fra ulike fagfelt leie seg inn for flere uker av gangen for å få ro og inspirasjon til å jobbe videre i sine kunstnerskap. Foreløpig leies boligene og atelierene ut til en pris langt under leieprisen i Oslo, der internett og strøm er inkludert. Kunstnere med CV kan søke seg hit enten sammen eller alene. Atelieret er felles så samarbeid oppfordres, men er man av den rolige typen er det mulig å trekke seg tilbake i egen bolig også.


Den 19. april 2022 kommer det tre kunstnere og en kurator til residens. De er inviterte til å delta i det første arrangerte residenset, til oppholdet er det søkt midler fra fylkeskommune og kulturrådet, og temaet som kunstnerne skal jobbe med er "Posthumanisme". Hva som legges i det kan du komme å oppleve åpningshelge 6.-8. mai 2022.

bottom of page