top of page
 • Forfatterens bildeAdmin

OPEN CALL 2023

Oppdatert: 21. mar. 2022

Utvidet søknadsfrist til 15. april 2022!!!Send søknaden til whsalonger@gmail.com innen 15. april 2022


WH AiR inviterer kunstnere til å søke residens i 2023, gjennom en åpen søknad. Det kan søkes på både vår-og høstresidens, og begge residensene vil diskutere tematikken rundt demokrati. Du som søker er skapende kunstner, alle kunstfag er ønsket. Gruppeprosjekter kan det også søkes med, spesifiser dette i søknaden.


Residens ved WH gir kunstnere anledning til å videreutvikle og forske i eget kunstnerskap. Gjennom diskusjon, praksis og presentasjoner sammen med andre kunstnere og kunstarter, skapes et miljø for kunnskapsdeling og utvikling.


Residensprogrammet varer i en periode på 3 måneder to ganger i året, fra mars-mai (Uke 9-22) og september-november (Uke 35-48).


Som kunstner ved Wergelandshaugen AiR tildeles du ett eget lite hus, og deler felles atelier på 100m2 og 6 m takhøyde. Atelieret er en fleksibel plass som kan anvendes for flere aktiviteter og kunstarter. I tillegg finner du et lite fellesverksted i kjelleren på hovedbygningen. Her er det keramikkovn, våtrom og fellesareal med enkel ventilasjon, vann og strøm.

.

Kunstner i residens har gratis husleie, men må bekoste reise, egne materialer og øvrig utgifter ved oppholdet. Husene finnes i to forskjellige størrelser. To hus er tilrettelagt for enkeltkunstner og to større som har to soverom og kan passe til en familie eller en vennegjeng.


Kunstneren er forpliktet til å ha åpent atelier for publikum ca. 1 gang i måneden, der kunstneren formidler sitt arbeid. Også andre atelierbesøk vil forekomme og oppmuntres. Det påfølgende året etter endt oppholdet er det ønsket at prosjektet formidles av kunstner, gjennom utstilling eller presentasjon.


Søknad sendes til whsalonger@gmail.com innen 15.april 2022. Juryering foretas av Wergelands Salongers ekspertgruppe.
Hva skal med i søknaden?

 • CV

 • Motivasjonsbrev (700 tegn)

 • Planer for perioden/Prosjektbeskrivelse (1000 tegn)

 • Bilder /skisser av prosjekter (max 20 bilder samlet i en PDF - 5MB)

 • Ønsket periode for opphold samt ønsker for plassbehov og eventuelt utstyr.

 • Hvilke hus ønskes? (ref. kart)

 • Søker du som gruppe eller som enkeltperson.Søknadsfrist - 15. april 2022


Jury

 • Juryen består av Pernille Gjærder Olsen, Hilde Rognskog, Alec Allan Howe og Milagros Gola Singh

 • Juryen tar en sammensatt vurdering av prosjekt, aktivitet, bruk av plass samt øvrige mål for oppholdet.

 • Juryens beslutning kan ikke påklages.Ved inngåelse av kontrakt avtales

 • Praktisk bruk og tilgang på Wergelandshaugen.

 • Presentasjoner, f.eks åpent studio der kunstnere presenterer/ diskuterer arbeid med andre grupper (studenter, publikum mm), foredrag, presentasjon, utstilling – avtales i samråd med WH

 • Dokumentasjon av arbeid/arbeidsprosessen f.eks.

 • Visuell dokumentasjon av hovedpunkter

 • Skriftlig dokumentasjon av prosjekt og hovedpunkter i prosessen

 • Refleksjon, f.eks.

 • Arbeidsformer på AiR sammenlignet med vanlig arbeidssituasjon

 • Innspill til videre utvikling av AiR, bruk av lokaler mm.

 • Det kreves et depositum kr 5000 ved inngåelse av kontrakt.

 • Dokumentasjon fra oppholdet som er avtalt kan benyttes til profilering av WH

 • Ved salg av arbeid under oppholdet legges kommisjon på 40% som går inn i WH Salongers fond til kunstnere.

 • Ikke tillatt med fremleie

 • Kunstneren er den kontrakten inngås medOpen Call: Wergelandshagen – English name (WH) invites professional artists to apply for Artist in Residence (AiR) 2023.

Residencies are for two periods, Spring and Autumn. Artists in all fields will be considered, both solo and group projects. Residencies for 2023 will be discussing themes concerned with democracy.

A residency at WH AiR provides the opportunity for a concentrated period to research and develop professional practice. Being in the same environment as other artists encourages active discussion of creative working practices and dissemination.

Residencies are organised in two periods of 3 months, Spring (March – May) and Autumn (September – October).

Accommodation is provided in small fully-fitted individual or family cabins (see overview). Working area is a large 100m2 studio, flexible for differing artistic activities, as well as a small workshop equipped with a kiln.

While the residency is gratis, the artist is required to finance travel, materials and other expenses incurred during the residency.

Artists are required to hold monthly “Open Studio” public presentations. Other studio visits and forms of dissemination will be encouraged. Artists will be invited to hold a presentation or exhibition the year following their residency.

Please send applications to: whsalonger@gmail.com. Deadline 15th April 2022.


Applications must contain:

 • CV

 • Letter of motivation (700 letters)

 • Plan for residence period / Project description. Solo or group application (100 letters)

 • Visual documentation of projects (max. 20 slides in one PDF presentation – max 5MB)

 • Accommodation requirements (see overview)

Jury:

 • Pernille Gjærder Olsen, Hilde Rognskog, Alec Howe, Milagros Gola Singh.

 • The jury’s decision will be based on an evaluation of the CV, proposed project, activities and other aims for the residency.

 • The jury’s decision is final


Artists in residency are required to sign a contract containing:

 • Use of facilities at WH AiR

 • Open Studio – presentation/discussion/ lecture/ exhibition to public fora

 • Synthesis of work produced during residency

 • Reflections form the residency, e.g., working situation and input for further development of AiR.

 • Payment of NOK 5000

 • An agreement that documentation from residency can be used by WH.

 • Sales of work during residency have a 40% commission. This will be used for WH’s fund for artists.

 • The residency (accommodation and studio) is solely for the artists approved by the jury.


Please mail any questions to: whsalonger@gmail.com

bottom of page