LILJENE KOMMER

Oppdatert: april 20

POESI MED MARGARET SOLBERG

Amalies Have, kaféen på Wergelandshaugen åpner nærmere sommeren og vil invitere til poesi med Margaret Solberg. Følg med for nærmere informasjon!

Margaret er poet og utdannet klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med fordypning i traumebehandling. Hun har i mange år jobbet med traumatiserte fra mange land. Møter med mennesker med erfaringer fra krigs og konflikt områder, naturkatastrofer og relasjonell vold har berørt og lært henne mye. I poesien ønsker hun å løfte fram hva mennesker utsettes for, styrken mennesker har og konsekvensene slike opplevelser kan medføre. Hun har reist i mange land og fått utvidet forståelsen av sammenhenger vi lever i.

Denne kvelden vil hun introdusere og lese fra Liljene kommer.

"Tohfugler, skvatrende araer i jungler, liljer som brer seg over skogbunner, barn som flyr.

Gjerder. Mennesker i krig og på flukt.

Mennesker finner ly og tilfluktssteder. De som trenger det.

Naturen blir del av deres erfaringer. Dens skjønnhet trøster og lindrer. Naturen har ingen vonde intensjoner".


I diktene blir naturen mysteriøs og representerer håp.

Mennesker, dyr og natur tilpasser seg og finner nye muligheter.

Handlingen i diktene er fra flere land. Palestina, Kambodsja, Colombia og Etiopia blant andre. Hendelsene blir universelle.

Boka er inspirert av fotokunst og film. Av reiser og møter med mennesker som tar tilbake sin plass i verden. Kjærligheten og døden følger med underveis.

Det blir mulig å kjøpe boka under arrangementet.


(Arrangementet blir avholdt i tråd med lokale og nasjonale retningslinjer i sammenheng med smittevern).