JOHANNES VEMREN RYGH

Presentert av Norske Kunstnere les om Norske Kunstnere HER

Johannes egne hjemmeside finner du HER


Johannes arbeider mye med hverdagslige og gjenkjennbare gjenstander og assosiasjonene som oppstår i møte med disse- visuelle allegorier. Gjenstandene settes inn i en ny kontekst ved at han forandrer litt på originalen slik at de går fra å være ordinære til å bli personlige og symbolsk ladete objekter. Spenningen som oppstår i møtet mellom funnede objekter i sammenheng med egenlagde elementer fascinerer Johannes. Arbeidene er ikke direkte readymades men snarere laget i denne ånden, dvs. at han finner et objekt som han ser noe spesielt med og jobber videre med.