top of page

JOHANNES VEMREN RYGH

Presentert av Norske Kunstnere les om Norske Kunstnere HER

Johannes egne hjemmeside finner du HER


Johannes arbeider mye med hverdagslige og gjenkjennbare gjenstander og assosiasjonene som oppstår i møte med disse- visuelle allegorier. Gjenstandene settes inn i en ny kontekst ved at han forandrer litt på originalen slik at de går fra å være ordinære til å bli personlige og symbolsk ladete objekter. Spenningen som oppstår i møtet mellom funnede objekter i sammenheng med egenlagde elementer fascinerer Johannes. Arbeidene er ikke direkte readymades men snarere laget i denne ånden, dvs. at han finner et objekt som han ser noe spesielt med og jobber videre med.


bottom of page