top of page

JIM DARBU

Oppdatert: 9. des. 2020

Se Jims hjemmeside HERJIM DARBU

Mitt virke som kunstner har de siste årene vært preget av å lage tegneserieinspirerte skulpturer i forskjellige størrelser. Selv om jeg primært jobber med keramikk har jeg samtidig utforsket hvilket muligheter som ligger innenfor silikonformer og støpning i andre materialer som sement og resin.

Å jobbe med skulptur kan ofte være tidkrevende, og ut i fra størrelsen på hvert enkelt prosjekt kan det ta alt fra 1-12 måneder å gjennomføre. Rent tematisk er jeg utålmodig, og i valg av tema og motiver dukker ideene ofte opp som visuelle bilder i hodet eller underveis når jeg tegner. Tilnærmingen er ofte intuitiv og jeg liker å utfordre meg selv i hver enkelt skulptur.

Når det kommer til overflate og ferdigstilling av skulpturene mine, er jeg mer tålmodig, og kan til tider bli i overkant detaljorientert. Når jeg ikke bruker keramikkens naturlige farger sprayer jeg ofte skulpturene mine med sterke farger ikke ulikt det man kan finne i nettopp tegneserier.

Jim Darbu (1981) bor og arbeider i Oslo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JIM DARBU

My work as an artist has in recent years been characterized by making cartoon-inspired sculptures in different sizes. Although I primarily work with ceramics, I have also explored the possibilities within silicone molds and casting in other materials such as cement and resin.

Working with sculpture can often be time consuming, and depending on the size of each project, it can take anywhere from 1-12 months to complete. Thematically, I am impatient, and in the choice of themes and motifs, the ideas often appear as visual images in my head or along the way when I draw. The approach is often intuitive and I like to challenge myself in each sculpture.

When it comes to the surface and completion of my sculptures, I am more patient, and can at times be overly detail oriented. When I do not use the natural colors of ceramics, I often spray my sculptures with strong colors not unlike what you can find in comics.

Jim Darbu (1981) lives and works in oslo


www.jimdarbu.com


www.studiohalv.com"ANGST"bottom of page