top of page

HUSET OG OMRÅDETS HISTORIE FØR 2017

Oppdatert: 5. nov. 2019

1921-2019


HUSETS HISTORIE

Huset på Wergelandshaugen ble opprinnelig bygget av skogeier Høibraaten i 1921.I 1927 ble huset byttet med en tidligere sorenskrivergård, eid av statens bygge- og eiendomsdirektorat. Byttehandelen gjorde at sorenskriveren kunne oppholde seg nærmere Eidsvoll, og huset har deretter blitt omtalt som sorenskrivergården. Hans Peter Blix var den første sorenskriveren som tok boligen i bruk. Etter han flyttet Ingvald Falch inn med sin familie. Etter han tiltrådte Finn Dahlin, 1954-65 og siste sorenskriver var Kaare Nerdrum fra 1965-78.

Fra 1979 og fram til 2017 var huset i Hans Arvid Øbergs eierskap. Han var allmennpraktiserende lege, og omgjorde den eldre delen som sorenskriveren brukte, til legeværelse.


OMRÅDET

I perioden 1817-1848 praktiserer Nicolai Wergeland som prest i Eidsvoll kirke. Hans barn var Henrik Wergeland (1808-1845), Camilla Collett (1813-1895) og Oscar Wergeland (1815-1895). Deres barndomshjem var den tilhørende presteboligen like ved kirken, og huset ved navn Wergelandshaugen ligger like nedenfor Eidsvoll kirke. Henrik Wergeland 2008

EIDSIVATING OG PILGRIMSLEDEN

Eidsvoll Kirke ble grunnlagt som tingkirke av Olav den hellige og ble bygget så tidlig som i 1017. Snorre Sturlassons saga beskriver med både tekst og illustrasjoner fra stedet,  hendelsen da Olav den Hellige grunnla Eidsivatinget. Tingkirken har siden den tid vært utsatt for flere branner, men har blitt bygget opp igjen hver gang. Kirken ligger på toppen bakken  i den tidligere Oldtidsveien, der Norges lengste pilgrimsled strekker seg forbi. Gudbrandsdalsleden som følger de kristnes fotspor og var engang hovedveien nordover. Ca. 30 dager tar fotturen fra Oslo til Nidaros. 

bottom of page