top of page

HILD BORCHGREVINK

Oppdatert: 28. sep. 2020

Nætter/Netter/Nights


Foto: Ingunn Cecilie Jensen

Hild sov i 2018 under stjernene, ikke langt fra der Camilla Collett en gang lå våken om nettene å tenkte. Under Ateliergalleri jobbet Hild mer tekstarbeidet titulert“Nætter/Netter”, inspirert av Camillas tekster om akkurat søvnløse netter på Eidsvoll.


Hild forteller

Nætter/Netter var en romlig installasjon og en serie tekster som vokste frem over åtte dager i det tomme biblioteket på Wergelandshaugen, sorenskrivergården på Eidsvoll. Utgangspunktet er Camilla Colletts erindringstekst I de lange nætter (1863), der en søvnløs fortellerstemme tilsynelatende skriver et nytt kapittel hver natt. Teksten ser tilbake på forfatterens oppvekst på Eidsvoll. De doble vinduene i biblioteket ble fylt med planter og vekster som er nevnt i Colletts bok. I tillegg skrev jeg en tekst hver kveld eller natt i respons til tekstene i Camilla Colletts 8. til 16. natt –  tilsvarende utstillingsperioden. Hver tekst ble også fortløpende sendt elektronisk og utstilt i det midlertidige galleriet Historieboden på USF i Bergen.

I Ateliergalleri på Wergelandshaugen arbeidet 18 kunstnere i perioden 8.-17. juni 2018 og undersøkte arkitektur, natur og historie i området rundt bygningen,


//

Nætter/Netter/Nights Nætter/Netter/Nights was an installation and a series of texts expanding over eight days in the empty library room at Wergelandshaugen at Eidsvoll. The starting point for the project was Camilla Collett’s remembrance novel I de lange nætter (1863), in which a sleepless narrator apparently writes each chapter during one night. The text looks back on the author’s upbringing at Eidsvoll. I worked with text selections from the 8th to the 17th of Camilla’s nights. I wrote a text every night in response. Both texts were also sent to the popup gallery Historieboden in Bergen.

In Ateliergalleri at Wergelandshaugen, 18 artists worked for one week from June 8 2018 on site-specific themes, investigating architecture, nature and the history of the area. project  8.-17. June 2018Foto: Ingunn Cecilie Jensen og Kai Hansen

bottom of page