top of page

"BLÅTIMEN"

10.10.2020 Billetter (100,-) kjøpes via VippsBOKLANSERING MED JAZZ

Jannecke Lønne Christiansen deltok på Wergelandshaugens atelierutstilling i 2020.

Hun arbeidet da med cyanotypi i kjellerens vaskerom og viste resultater og prosess både i

kjelleren og hengende ute i trærne. Tematikken hennes var da «De søvnløs netter» av

Camilla Collett. Et av bildene hennes vil i dag bli innlemmet i husets faste kunstsamling.

Hun har nå produsert en bok, bestående av egne tekster og cyanotypier fra de siste

årene. Forfatteren Erland Kiosterud og kunsthistoriker ved Lillehammer Kunstmuseum

Janeke Meyer Utne har bidratt med tekster i boka. Se mere om kunstneren HER


Anders Lønne Grønseth er saksofonist, jazzmusiker og komponist, og JLCs nevø. Han

har bidratt med musikk til flere av Janneckes kunstfilmer, og hennes cyanotypier pryder

omslaget på hans to siste plateutgivelser. Anders har et et bredt sjangermessig

nedslagsfelt, og blander gjerne impulser fra såvel jazz som klassisk, verdensmusikk og

samtidsmusikk. Les mer om Anders HERProgram:

11:45 Velkommen (Registrering)


12:15 Presentasjon og lesning fra boka av Jannecke Lønne

Christiansen med musikalsk tonefølge av Anders Lønne

Grønseth.


13:00 Pause

- Salg av bok

- Salg av CD

- Café

- Mulighet for omvisning i Arneberg villaen


13:45 Utlodding av:

- Cyanotypi av Jannecke Lønne Christiansen A4 format (verdi 2000)- Signert bok «Blåtimen (verdi 300)


- 2 CDer av Anders Lønne Grønseth (verdi 300)
14:00 Demonstrasjon av teknikken cyanotypi og

mulighet for å se flere av Janneckes

arbeider og også hennes håndsydde bøker.


15:00 Arrangementet avsluttes
Blåtimen /Transition. Artist book

Å beskrive tematikken i en poetisk bok - er som å fange skyggen.

Tema og teknikk søkes forent i grenseoppgangen mellom abstraksjon i fotografi og maleri

og i fortellingen om menneskes vilkår i en verden der naturens kollaps truer vår

sivilisasjon.


Bokas tittel «Blåtimen» viser til en overgangsfase og til den fotografiske teknikken cyano-

typis blåfarge. En overgangsfase har et spekter fra skumring og til mørke, så også tema-

tikken for denne boka. Jeg h


ar kalt prosjektet miljøpoetisk, poesi forstått som komprimert

innhold, flere lag og åpne tolkninger, i tekst og bilder.


De siste 15 årene har jeg arbeidet med en kombinasjon av maleri og fotografi.


Jeg er opptatt av persepsjon, tid og minne i relasjon til våre fysiske omgivelser. Landskap

og natur er mitt omdreiningspunkt, både den tilsynelatende idyll og bruddet med denne.

I Cyanotypien har jeg funnet en teknikk som samsvarer med mine interesser, her er natu-

ren i teknikken, i forandringer, overraskelser og kjemiske prosesser.


Gjennom prosessen å samle egne kunstverk til en presentasjon, ble jeg opptatt av kunst-

boken som alternativt og mere intimt utstillingsarena, der jeg også kunne utvide mitt ut-

rykk gjennom tekst. Bokas taktile blaopplevelse er som en intim utstilling. Jeg produserte da en serie håndlagde bøker under tittelen «Blåtimen» og med undertittler: Sted, Hud, Menneske og Natur. Disse bøkene ble presentert på Bastard Kunstbokmesse i forbindelse med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i 2019.


Det visuelle utrykket

I design av boka har jeg, i samarbeid med designer Ingunn Cecilie Jensen, ønsket å holde

en «ren» visuell profil. En estetisk bladopplevelse, der fargevalg er tatt som ett helhetlig

dramaturgisk grep, lett- tung - lett. Boken har en dramaturgi - i å angi en grunntone - for-

følge denne, bryte og dermed komme tilbake til start.


Lett ved bruk av designmessig renhet, dramatisk i bruken av midtpartiets fargetetthet-

bilder med tekst - og fargens tyngde i det den dekker alt.Bruk av egen poesi

Diktene er skrevet av meg over mange år, av og til som start på bilder, andre ganger som

resultat av bilder , eller helt uavhengig - og som seg selv. Diktene er søkt holdt åpent re-

flekterende og med overraskende vendinger - ikke så ulikt bildene. Diktene har grep som

flere tider - samtidighet brukt som et bevisst grep.


Vi er, vi minnes og vi ser framover.


Poesien, som bildene, kretser rundt menneskets sårbarhet i forhold til sine omgivelser. Et

ønske om å sette fokus på - det vi er redde for å miste.


Samarbeid med andre

Å la andre se på og skrive fritt rundt mitt prosjekt har vært viktig.

Man blir fort så innforstått med eget stoff at man ikke ser andres tolkninger.

Jeg har i lengre tid hatt et dialogisk samarbeid med kurator og kunsthistoriker for Lille-

hammer Kunstmuseum Janeke Meyer Utne. Vi har gjennom mange år diskutert hverand-

res arbeidsprosesser og utvekslet erfaringer.


Denne gangen har hun valgt en friere assosiativ form i skrift rundt 2 av mine bilder.

Erland Kiøsterud har også bidratt med en kort tekst basert på mine bilder og jeg har brukt

deler av hans tekst fra boka Sulten og Skjønnheten som bakgrunn og innhold for serien

bilder: Sulten og Skjønnheten.
FOTO: Kai Thormod HansenFOTO: Kai Thormod HansenSmittevern

Wergelandshaugen har kapasitet til ca. 30 personer med god avstand, vi registrere alle

som kommer med navn og telefonnummer i tilfelle smittesporing. Dette gjøres via billettkjøp på Vipps.Kjøp billett her, ved å skanne eller lete opp Studio Wergelandshaugen i Vipps. Alle som forhåndskjøper billetter er med i loddtrekning, se høyere opp på siden for premier.


Velkommen!

bottom of page